uprawa przedsiewna
fot. Fotolia

28% gruntów rolnych na Ukrainie jest dzierżawiona nielegalnie ? wynika z najnowszego raportu ukraińskiego rządu. Szacunkowa kwota leasingu, która płacona jest w sposób nielegalny wynosi od 20-70 mln hrywien rocznie.

Według ukraińskich władz, w skali roku Ukraina traci przychody w postaci podatku gruntowego w wysokości około 22 miliardów hrywien. Ilość gruntów na Ukrainie, które dzierżawione są w sposób prawidłowy, szacowane są na około 25 milionów hektarów.

Według ukraińskiego rządu, na Ukrainie jest około 3,6 mln właścicieli ziemskich, do których należy łącznie 16,4 miliona hektarów. Z tego 6,1 mln hektarów wynajmowane jest przez około 1,4 mln osób, głównie przedsiębiorstwom rolnym. Według danych ukraińskich organów podatkowych, ponad 1,6 mln gruntów należy do obywateli Ukrainy znajdujących się w wieku emerytalnym.

Źródło: www.agrarheute.com