pszenica ozima - wschody
fot. Krzysztof Przepióra

Z encyklopedycznego punktu widzenia, gleba jest najbardziej zewnętrzną, biologicznie czynną warstwą skorupy ziemskiej, która tworzy warunki życia dla roślin i zwierząt. Dla rolnika jest ona swego rodzaju narzędziem pracy, które bierze czynny udział w przemyśle rolno-spożywczym.

Aby podkreślić rolę gleby jako kluczowego komponentu środowiska przyrodniczego i kluczowego czynnika warunkującego przetrwanie i dobrobyt ludzkości, w dniu 5 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Gleby, który został ustanowiony w 2013 roku przez 68. Walne Zgromadzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

? Światowy Dzień Gleby to ważna inicjatywa, której celem jest zwrócenie społeczeństwa wszystkich krajów świata na rolę jaką pełni gleba. Nie chodzi tu wyłącznie o jej znaczenie w środowisku przyrodniczym, ale również dla bezpieczeństwa żywnościowego i dobrobytu każdego mieszkańca Ziemi ? powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski podczas trwającego Szczytu Klimatycznego COP24.

Kluczowy wpływ na przyszłość środowiska naturalnego i ochronę gleby przed degradacją mają przede wszystkim właściciele gospodarstw rolnych. Racjonalne użytkowanie gleb i dobra kultura rolna mogą pomóc w zachowaniu ich walorów biologicznych także dla kolejnych pokoleń.

Moja Rola / MRiRW