burak cukrowy - nowe liście
fot. Fotolia

Długotrwała susza, jaka pojawiła się w tym roku na terytorium Polski, negatywnie odbiła się na plantacjach buraka cukrowego. Utrzymujące się upały doprowadziły do poparzeń słonecznych roślin i obumierania rozety liściowej.

Umiarkowane  temperatury powietrza na końcu sierpnia i w pierwszej połowie września, w połączeniu z opadami, sprawiły że w niektórych regionach Polski zauważalne jest intensywnie zazielenienie plantacji związane z odnowieniem liści.

Chociaż proces tworzenia nowej rozety liściowej jest dla roślin bardzo energochłonny, w dłuższej perspektywie jest pozytywnym zjawiskiem.

Do tworzenia nowych liści wykorzystywana jest energia pozyskiwana z przechowywanej w korzeniu sacharozy. Proces ten początkowo zmniejsza zawartość cukru w korzeniu, ale wraz z nowymi, rosnącymi liśćmi zwiększa się wydajność asymilacji buraków, dzięki czemu więcej sacharozy jest syntetyzowane i ponownie kumulowane w korzeniu.

Szacuje się, że zależności od wilgotności gleby, wysiłek roślin związany z wytworzeniem nowych liści, jest kompensowany po około 2 tygodniach. Wówczas możliwe jest osiągnięcie większej wartości cukru w burakach ? jeżeli zbiory odbędą się w późniejszych terminach, a liście pozostaną w dobrej kondycji.

LIZ