trzoda chlewna
fot. Fotolia

Chińskie Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że chińskie pogłowie świń w grudniu 2019 roku uległo zwiększeniu, po tym jak wprowadzonych zostało wiele środków mających na celu przywrócenie produkcji wieprzowiny.

Jak poinformowały chińskie władze, pogłowie trzody chlewnej zwiększyło się o 14,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku.

Szczególnie pozytywnym aspektem dla Chin jest fakt, że pogłowie loch wzrosło już trzeci miesiąc z rzędu i było o 2,2% wyższe niż w listopadzie.

Liczba loch hodowlanych nadal wzrastała trzeci trzeci miesiąc z rzędu, odnotowując wzrost w stosunku do miesiąca poprzedniego o 2,2 procent.

Szacuje się, że podczas zbliżających się w świąt (Chiński Nowy Rok) podaż i popyt na wieprzowinę będą zrównoważone ? głównie za sprawą większych rezerw wieprzowiny i zwiększonego importu.

Chiny podjęły próbę przywrócenia produkcji trzody chlewnej poprzez wspieranie dużych gospodarstw w celu wzmocnienia budowy infrastruktury oraz zwiększenia dotacji finansowych i wsparcia w zakresie ubezpieczeń i kredytów na produkcję trzody chlewnej.

W zeszłym miesiącu Chiny wydały trzyletni plan działania mający na celu przywrócenie produkcji wieprzowiny w celu ustabilizowania podaży podstawowego gatunku mięsa w tym kraju, mając na celu przywrócenie normalnej zdolności produkcji wieprzowiny w 2021 roku.

Źródło: www.3trzy3.pl