fot. Fotolia

Unia Europejska w dalszym ciągu prowadzi negocjacje w kwestii porozumienia handlowego z krajami Mercosur – Argentyną, Brazylią, Paragwajem, Urugwajem i Wenezuelą.

W ramach prowadzonych negocjacji, Unia Europejska jest gotowa zezwolić krajom południowoamerykańskim na większą swobodę w imporcie takich towarów jak wołowina, cukier, drób, etanol, ryż i sok pomarańczowy.

Sektorem, który szczególnie narażony jest na pogorszenie wyników ekonomicznych jest przede wszystkim sektor wołowiny.

Europejskie organizacje zrzeszające rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze – Copa i Cogeca wystosowały list do Komisji Europejskiej, w którym sprzeciwiły się dalszym ustępstwom w sektorze rolnictwa w zamian za korzyści dla innych sektorów gospodarki, na jakie godzi się Unia Europejska.

Pekka Pesonen, pełniący funkcję sekretarza generalnego Copa i Cogeca poinformował, że Unia Europejska zdecydowała się już na zbyt duże ustępstwa dotyczące rolnictwa względem krajów z bloku handlowego Mercosur, za które nie otrzymała żadnych korzyści.

Według Copa i Cogeca, kraje europejskie potrzebują wyważonych umów handlowych, a Unia poprzez warunki na jakie godzi się w negocjacjach z Mercosurem, nakłada na rolników dodatkowe ograniczenia.

Źródło: Copa i Cogeca