maciora z prosiętami
fot. Fotolia

W obliczu ostatnich wydarzeń na rynku wieprzowiny i pojawienia się wirusa afrykańskiego pomoru świń na terytorium Belgii, duński władze przygotowały plan działań związany z potencjalnym zagrożeniem przedostania się choroby na terytorium Danii.

Kluczowym aspektem planu ma być polityczna zgoda ponad podziałami partyjnymi w celu zwiększenia wysiłków mających na celu niedopuszczenie do wybuchu epidemii choroby.

Ponadto Ministerstwo Środowiska i Żywności Danii oraz Duński Urząd ds. Weterynarii i Żywności chcą podjąć działania, dzięki którym pracownicy inspekcji weterynaryjnej oraz lekarze opiekujący się stadami świń byliby lepiej przygotowani do walki z wirusem. Planowana jest również kampania informacyjna dotycząca bioasekuracji i zabezpieczenia ferm trzody chlewnej przed przedostaniem się choroby oraz oceny ryzyka pojawienia się ognisk ASF.

Pod szczegółową obserwacją inspekcji weterynaryjnej mają znaleźć się gospodarstwa utrzymujące świnie na ogrodzonych wybiegach oraz przewoźnicy zwierząt i przestrzeganie przez dezynfekcji pojazdów przewożących trzodę chlewną.

Wszystkie pojazdy zajmujące się transportem świń, będą musiały przejść na granicy obowiązkowe mycie i dezynfekcję. Do tego dochodzić będzie kwarantanna, zanim pojazd będzie mógł wjechać na wyznaczone miejsce na fermach do załadunku świń. W zależności od kraju w Unii Europejskiej, z którego przyjechał pojazd, czas kwarantanny wyniesie od 48 godzin do 7 dni.

Rolnicy zajmujący się hodowlą trzody chlewnej na wybiegach i gospodarstwach przyzagrodowych mają być szczegółowo poinformowani o obowiązku posiadania podwójnego ogrodzenia oraz zakazie skarmiania odpadami kuchennymi świń.

Działania duńskiego rządu zakładają także przeprowadzenie akcji informacyjnej wzdłuż społeczeństwa. Na parkingach oraz miejscach odpoczynku wzdłuż głównych dróg mają pojawić się ulotki i informacje ostrzegające podróżujących o możliwości przeniesienia wirusa na zwierzęta oraz instruujące, jak postępować z odpadkami produktów żywnościowych.

Personel lotnisk, podróżni i kierowcy zostaną natomiast poinformowani o zasadach wwozu żywności na terytorium Danii. Plan opracowany przez duński władze zakłada przeprowadzenie ćwiczeń symulacyjnych na wypadek wystąpienia ognisk ASF.

Sztandarowym działaniem ma być przede wszystkim budowa płotu o długości 67 kilometrów wzdłuż granicy z Niemcami, który ma zapobiec migracji dzików.

Ministerstwo Środowiska i Żywności Danii oraz Duński Urząd ds. Weterynarii i Żywności chcą także podnieść kary za niestosowanie się do przepisów regulujących zasady zwalczania wirusa ASF na terytorium Danii.

STM