prosięta
fot. Fotolia

Dłuższy czas oproszenia może być szkodliwy i negatywnie wpływać na wydajność siary. Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu Helsińskiego w Finlandii oraz Uniwersytetem Nauk Przyrodniczych w Tartu w Estonii.

W badaniu zbadano wydajność siary, skład siary i czynniki na nią wpływające oraz ich związek z przeżywalnością prosiąt, przyrostami i umieralnością. Badaniem objęto 230 macior i 3210 żywych prosiąt z 5 fińskich i 1 holenderskiego stada macior.

Zespół nadzorował poród loch i ważył prosięta indywidualnie po urodzeniu oraz 24 godziny po urodzeniu, aby obliczyć spożycie siary prosiąt i jej wydajność. Ocenili także skład odżywczy siary, immunoglobulinę (Ig), amyloid A w surowicy i zawartość haptoglobiny. Oceniono także amyloid A w surowicy osocza, haptoglobinę i progesteron przed porodem. Co więcej, zespół badawczy zważył wybrane prosięta oznaczone kolczykami w wieku 3-4 tygodni, aby obliczyć średni indywidualny przyrost dzienny.

Naukowcy stwierdzili, że wydajność siary była pozytywnie skorelowana z haptoglobiną w osoczu i liczbą żywych prosiąt. Każda dodatkowa minuta czasu oproszenie obniżała z kolei wydajność siary o 2,2 g. Zarówno spożycie siary prosiąt, jak i masa urodzeniowa były dodatnio związane ze średnim przyrostem dobowym prosiąt. Z kolei przeżywalność prosiąt zależała od spożycia siary.

Naukowcy stwierdzili także, że prosięta urodzone przez lochy z niższym poziomem siary IgA i amyloidu A w surowicy oraz z wysokim progesteronem w osoczu pod koniec porodu były bardziej podane na biegunki.

Według naukowców zbyt długi czas porodu może być szkodliwy i może negatywnie wpływać na ilość siary. Ponadto kondycja loch i ich masa podczas porodu mogą również wpływać na wydajność siary, a tym samym zwiększać śmiertelność prosiąt i stosowanie antybiotyków u młodych.

PigProgress