dopłaty bezpośrednie
fot. Fotolia

Europejski Bank Centralny podał dziś kurs euro, po którym prawdopodobnie wypłacane będą dopłaty bezpośrednie za rok 2019. Tegoroczne dopłaty bezpośrednie wyliczane będą po kursie 4,3782 zł, co oznacza wzrost względem poprzedniego roku, kiedy wyniósł on 4,2774 zł.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało z kolei projekty rozporządzeń, które określają stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na dopłat bezpośrednich w roku 2019 wyniesie 15,2 mld złotych, co oznacza wzrost o około 0,4 mld względem 2018 roku.

W projektowanych rozporządzeniach stawki dopłat bezpośrednich za rok 2019 zostały określone w następującej wysokości:

Jednolita płatność obszarowa 471,64 zł/ha
Płatność za zazielenienie 316,54 zł/ha
Płatność dla młodego rolnika 165,10 zł/ha
Płatność dodatkowa 184,98 zł/ha
Płatność do bydła 302,77 zł/szt.
Płatność do krów 387,29 zł/szt.
Płatność do owiec 104,08 zł/szt.
Płatność do kóz 51,95 zł/szt.
Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 765,80 zł/ha
Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 382,90 zł/ha
Płatność do roślin pastewnych 463,71 zł/ha
Płatność do chmielu 2 054,33 zł/ha
Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 110,09 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych 1 524,18 zł/ha
Płatność do pomidorów 2 250,81 zł/ha
Płatność do truskawek 1 136,95 zł/ha
Płatność do lnu 569,14 zł/ha
Płatność do konopi włóknistych 135,44 zł/ha
Płatność do tytoniu – Virginia 3,28 zł/kg
Płatność do tytoniu – pozostały tytoń 2,31 zł/kg

MRiRW