fot. Moja Rola

Powierzchnia zasiewów zbóż w 2018 roku jest o 3% większa niż przed rokiem i wynosi 7,2 miliona hektarów – wynika z najnowszego raportu przedstawionego przez Główny Urząd Statystyczny.

Jednocześnie GUS przewiduje, że nastąpiło zmniejszenie powierzchni uprawy rzepaku oraz rzepiku, która łącznie może wynieść w okolicach 13%, czyli o około 0,8 miliona hektarów mniej niż w roku 2017.

Spadek nastąpił także w przypadku buraków cukrowych, których zasiano o 5% mniej niż przed rokiem.

GUS wstępnie podsumował także skutki tegorocznej zimy i przyjął, że straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych wyniosły:

– jęczmień ozimy około 1,5%

– pszenica ozima oraz mieszanki zbożowe około 1%

– pszenżyto ozime około 0,5%

– żyto ozime około 0,3%

Źródło: GUS