susza w kukurydzy
fot. www.mojarola.pl

W Polsce powiększa się obszar objęty suszą rolniczą ? wynika z najnowszego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa ? Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG) z siedzibą w Puławach za okres od 21 maja do 20 lipca 2019 roku.

Na podstawie średniej wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) sporządzonej dla wszystkich gmin w Polsce, stwierdzono występowanie suszy rolniczej. Średnia wartość KBW w porównaniu z poprzednim raportem uległa zmniejszeniu o 39 mm i wynosi obecnie -133 mm.

Największy deficyt wodny wynoszący od -240 do -249 mm, podobnie jak w poprzednim raporcie odnotowano na terenie pojezierza lubuskiego.

Straty wodne na poziomie od -200 mm do -240 mm występują z kolei na przeważającym obszarze województwa lubuskiego, wielkopolskiego, północnej części województwa łódzkiego oraz w zachodnich rejonach Mazowsza i Lubelszczyzny.

Deficyt wynoszący od -170 do -200 mm występuje z kolei na całym obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz północnej części województwa dolnośląskiego, lubelskiego, opolskiego, śląskiego, a także w południowej województwa podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz w zachodnich regionach województwa kujawsko-pomorskiego.

Niedobory wody wynoszące od -50 do -119 mm występują w województwie małopolskim, podkarpackim, dolnośląskim, pomorskim oraz warmińsko-mazurskim.

W porównaniu z poprzednim raportem, obszar objęty suszą rolniczą zwiększył się o 815 gmin i obejmuje obecnie 1692 gminy w Polsce, co stanowi 68,31% kraju. Jedynym województwem, w którym nie stwierdzono występowania suszy rolniczej jest województwo Małopolskie. Uprawą, która szczególnie narażona jest na działanie suszy jest kukurydza na ziarno.

IUNG