liście buraczane
fot. Krzysztof Przepióra

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, wydał czasową zgodę na stosowanie zapraw neonikotynoidowych w uprawie buraka cukrowego w 2019 roku. Pozwolenie ma charakter czasowy i jest odpowiedzią ministra na wniosek złożony przez Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego.

Ograniczenia związane ze stosowaniem neonikotynoidów wynikają z potrzeby rozwoju zrównoważonego rolnictwa, którego celem jest m.in. minimalizacja stosowania środków ochrony roślin przy zapewnieniu opłacalności produkcji rolnej. Na mocy decyzji Komisji Europejskiej, stosowanie neonikotynoidów zostało zabronione także w uprawie buraka cukrowego, co spotkało się z wieloma kontrowersjami.

12 krajów unijnych, w tym Polska, nie poparło restrykcji wprowadzonych przez KE w kwietniu 2018 roku, a obecnie już pięć z nich zezwoliło na stosowanie tych zapraw w kolejnym sezonie siewnym.

Zdaniem Europejskiego Urządu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), stosowanie neonikotynoidów w uprawie buraka cukrowego stanowi niewielkie zagrożenie dla owadów zapylających i może wynikać jedynie z kolejnych upraw wysiewanych na tym samym polu.

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego podkreśla jednak, że w Polsce po burakach uprawia się przede wszystkim rośliny zbożowe, które nie są atrakcyjne dla pszczół.

KZPBC uważa, że stosowanie neonikotynoidów to jedyny skuteczny sposób ochrony plantacji buraka cukrowego przed szkodnikami, a ich stosowanie pozwala ograniczyć do minimum wprowadzanie środków ochrony roślin do środowiska.

KZPBC