trzoda chlewna
fot. Krzysztof Przepióra

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o kolejnych dwóch przypadkach wystąpienia choroby afrykańskiego pomoru świń w populacji trzody chlewnej.

Zarówno 34, jak i 35 ognisko choroby zidentyfikowane w 2019 roku pojawiło się na terenie województwa lubelskiego i dotknęło niewielkie, rodzinne gospodarstwa.

W obu gospodarstwach utrzymywano łącznie 11 świń. W związku z pojawieniem się ASF, w obu gospodarstwach wprowadzono procedury związane  eliminacją choroby.

GIW