Ursus C-380K
fot. Ursus

Polski producent maszyn rolniczych, firma Ursus opublikowała raport dotyczący wyników finansowych osiągniętych przez spółkę w 2018 roku.

W 2018 roku straty netto spółki zwiększyły się i obecnie szacowane są na 104,6 miliona złotych ? w 217 roku były one szacowane na 100,2 mln zł. Dla porównania przychody spółki oszacowano wstępnie na 86,7 mln zł (spadek o 66%).

Głównym powodem słabych wyników finansowych notowanych przez spółkę ma być systematyczny spadek przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym ciągników jak i maszyn rolniczych.

? Spółka mierzy się z sytuacją systematycznego spadku przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym ciągników jak i maszyn rolniczych. Aspektem, który wpływa na popyt na polskim rynku jest niska realizacja wypłat dopłat do zakupów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niski wolumen sprzedaży w sposób istotny przełożył się na niższą rentowność produktów, które nie pokrywają obecnie kosztów stałych produkcji ? można przeczytać w raporcie.

Na wyniki finansowe spółki przełożyła się także gorsza sytuacja płynnościowa oraz wolniejszy przebieg realizacji kontraktu z tanzańskim kontrahentem National Development Corporation.

Spółka dokonała również istotnych korekt obciążających wynik 2018 roku, między innymi poprzez między innymi odpisy aktualizujące wartość zapasów na łączną kwotę 25,8 mln zł.

Ursus / Puls Biznesu