Ciągnik rolniczy
fot. Fotolia

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ? poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski podczas wspólnej konferencji z dyrektorem generalnym KOWR Piotrem Serafinem.

Pożyczki mające charakter wsparcia inwestycyjnego, będą udzielane w maksymalnej wysokości do 500 tysięcy złotych.

? Na mocy ustawowych zapisów powołujących do życia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, powstały nowe możliwości wsparcia inwestycyjnego gospodarstw rolnych ? powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski.

? Pożyczki proponowane rolnikom będą udzielane w kwocie wynoszącej maksymalnie 500 tysięcy złotych na 6 lat z możliwością przedłużenia do lat 10 ? poinformował z kolei dyrektor generalny KOWR, Piotr Serafin.

O pożyczki będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa rodzinne, w których łączna powierzchnia użytków rolnych  jest nie większa niż 300 hektarów. Gospodarstwa muszą także realizować działania innowacyjne, rozwojowe w zakresie produkcji, przetwórstwa czy hodowli.

Oprocentowanie preferencyjne będzie znajdować się na poziomie 2,85% w skali roku, a kwota pożyczki nie będzie mogła przekroczyć 80% kosztów inwestycji.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeznaczy na ten cel w 2018 roku kwotę 10 milionów złotych.

KOWR / MRiRW