świnie - hodowla na wolnym wybiegu
fot. Fotolia

Polska z problemem afrykańskiego pomoru świń od 2014 roku. Chociaż sukcesywnie kolejne obszary naszego kraju zostają oficjalnie uznane za wolne od choroby, ostatnie tygodnie pokazały, że ASF w dalszym ciągu poważnie zagraża hodowli trzody chlewnej.

Każdy kraj Unii Europejskiej zobowiązany jest do zgłaszania każdego przypadku ASF do systemu powiadamiania o chorobach zwierząt ADNS. Z danych tych wynika, że Polska, Łotwa, Litwa, Estonia, Czechy, Rumunia, Węgry i Belgia potwierdziły w 2018 roku łącznie 1335 ognisk afrykańskiego pomoru świń u świń domowych i 5321 u dzików.

W minionym roku Polsce stwierdzono 109 ognisk występowania choroby afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, co oznacza, że w całej Unii Europejskiej więcej ognisk wykryto tylko w Rumunii ? 1164.

Polska przoduje z kolei w liczbie przypadków choroby wśród populacji dzików. Przed rokiem były to 2443 przypadki, a do tej pory w 2019 roku odnotowano 1202 przypadki ASF, co również jest najwyższym wynikiem wśród państw UE.

Liczba ognisk u świń/ przypadków u dzikówŚwinie/ dziki
2014
Świnie/ dziki
2015
Świnie/ dziki
2016
Świnie/ dziki
2017
Świnie/ dziki
2018
Świnie/ dziki
2019*
Polska2/241/522/8081/741109/2,4433/1,202
Łotwa32/14810/752 3/8648/94710/6850/144
Litwa6/4513/11119/30330/1.,32851/1,4460/240
Estonia0/4118/7236/1,0523/6370/2310/46
Czechy0/00/00/00/2020/280/0
Rumunia0/00/00/02/01,164/182102/253
Węgry0/00/00/00/00/1380/681
Bułgaria0/00/00/00/01/50/11
Belgia0/00/00/00/00/1630/463

www.mapa.gob.es