trzoda chlewna
fot. Fotolia

Wirus zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS) jest chorobą, która może w negatywny sposób wpłynąć na wyniki ekonomiczne gospodarstw, przyczyniając się do pogorszenia rozrodu i przyrostów w zakażonych stadach. Ze względu na fakt, że wirus bardzo mocno się zmienia, wciąż trwają prace mające na celu zwiększenie skuteczności szczepionek.

Nowe badania pokazują, że prosięta mogą wywołać silną, swoistą i trwałą odpowiedź immunologiczną na świńskiego wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego świń po zaszczepieniu już w pierwszym dniu życia. Ponadto badanie wykazało, że szczepienie nie wywołuje potencjalnie szkodliwych reakcji zapalnych u młodych zwierząt, co potwierdza profil bezpieczeństwa szczepionki.

W badaniu, które zostało przeprowadzone przez Zoetis i opublikowane w Porcine Health Management, analizowano odpowiedzi immunologiczne na wirusa PRRS po szczepieniu jednodniowych prosiąt zmodyfikowaną żywą szczepionką opartą europejskim szczepie wirusa PRRS.

? Wiadomo, że wirus zespołu rozrodczo-oddechowego świń wchodzi w interakcje z układem odpornościowym gospodarza. Niektóre szczepy mogą wywoływać powolną i słabą wrodzoną odpowiedź immunologiczną oraz opóźnioną adaptacyjną odpowiedź immunologiczną ? twierdzi dr Monica Balasch, dyrektor ds. badań i rozwoju w Zoetis i jeden z autorów badania.

? Ponadto układ odpornościowy młodych osobników nie jest w pełni rozwinięty. Wywołało to obawy dotyczące stosowania żywych szczepionek u młodych świń, dlatego zrobiliśmy to badanie, aby potwierdzić, czy świnie mogą bezpiecznie i skutecznie uzyskać odpowiednią odpowiedź immunologiczną na PRRS po zaszczepieniu w wieku 1 dnia.

? Nasze wyniki potwierdzają, że świnie można szczepić pierwszego dnia bez hamowania wrodzonego lub adaptacyjnego rozwoju odpornościowego. Pomaga to zapewnić wczesną ochronę młodych świń przed wirusem PRRS, zanim wejdą one w okres wysokiego ryzyka.

Badanie przeprowadzono na 25 świniach urodzonych przez lochy seronegatywne. Świnie zaszczepiono w wieku 1 dnia domięśniowo bądź donosowo lub podano sól fizjologiczną. Osiemnaście tygodni później świnie prowokowano szczepem wirusa.

Na podstawie badań, naukowcy doszli do wniosku, że prosięta zaszczepione w pierwszym dniu życia mogą bardzo wcześnie rozwinąć wrodzone, hormonalne i komórkowe odpowiedzi immunologiczne na szczep szczepionkowy, które są wystarczające do ochrony przed eksperymentalną prowokacją szczepem PRRS typu dzikiego.

Zdaniem dr Balasch zdolność do bezpiecznego i skutecznego szczepienia świń w pierwszym dniu życia jest zarówno paradoksem, jak i plusem, jeśli chodzi o ochronę przed PRRS.

? To paradoks, ponieważ jednodniowe świnie mają zazwyczaj zmniejszoną zdolność reagowania na stymulację immunologiczną w porównaniu ze świniami w wieku odsadzeniowym. Jednak nie było tak w przypadku szczepionki stosowanej w naszym badaniu. Pomimo niedojrzałości ich układu odpornościowego, świnie zaszczepione pierwszego dnia życia, nadal były zdolne do uzyskania odpowiedzi immunologicznej wystarczającej do pokonania wirusa.

Źródło: www.thepigsite.com