fot. Fotolia

Chociaż produkcja wieprzowiny w Niemczech wykazywała w ostatnim czasie tendencję spadkową, Niemcy wciąż są liczącym się graczem na rynku europejskim.

Podobnie jak w przypadku innych państw nastawionych na produkcję mięsa wieprzowego, największym problemem Niemców jest obecnie ryzyko wybuchu choroby afrykańskiego pomoru świń.

Z badań przeprowadzonych przez Friedrich-Loeffler-Instituts wynika, że ryzyko przedostania się choroby na terytorium Niemiec oceniane jest jako wysokie.

Jako największe źródło zagrożenia dla Niemiec wymienia się migrację dzików z terytorium Belgii. Ponieważ choroba występuje obecnie w  południowo-wschodniej części tego kraju, ryzyko przedostania się ASF do Niemiec poprzez migrację zainfekowanych dzików znacząco wzrosło.

Jako wysokie oceniane jest także ryzyko przedostatnia się afrykańskiego pomoru świń do Niemiec poprzez nielegalny transport i wyrzucanie skażonego mięsa.

Rozprzestrzenienie się afrykańskiego pomoru świń poprzez turystykę łowiecką szacuje się z kolei jako umiarkowane.

Friedrich-Loeffler-Instituts