Plantacje kukurydzy porażone przez głownię guzowatą

Plantacje kukurydzy porażone przez głownię guzowatą fot. Krzysztof Przepióra