populacja dzików
fot. Fotolia

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski odbył spotkanie z minister wyżywienia i rolnictwa Niemiec, Julią Klöckner, podczas którego jednym z tematów była wspólna walka obu państw z wirusem afrykańskiego pomoru świń.

W ostatnim czasie wirus przedostał się na terytorium zachodnich regionów Polski, w związku z czym prowadzone są działania mające na celu powstrzymanie choroby przed rozprzestrzenieniem się na terytorium kolejnych państw.

W ramach walki z ASF w zachodniej Polsce, zbudowano ogrodzenia mające zapobiegać migracji dzików, których łączna długość wyniosła 250 km. Niemcy również zdecydowali się na budowę ogrodzeń wzdłuż swojej granicy, w krajach związkowych Brandenburgia i Saksonia.

Zapowiadane są jednak kolejne działania, takie jak:

? stworzenie ogrodzonego korytarza wzdłuż granicy, aby zapobiec migracji zainfekowanych dzików do Niemiec.

? weryfikacja w jaki sposób strona niemiecka może pomóc w instalacji ogrodzeń ochronnych po stronie polskiej.

? zintensyfikowanie współpracy w dziedzinie nauki i badań.

? opracowanie wspólnej deklaracji mające na celu zmniejszenie populacji dzików, między innymi poprzez odstrzał jako skuteczny środek zapobiegawczy.

Ministrowie ustalili również, że na forum Unii Europejskiej należy przeprowadzić dyskusję dotyczącą walki z ASF oraz wsparcia finansowego w tym zakresie ze strony Brukseli. Minister Ardanowski zauważył także, że konieczne są skuteczniejsze mechanizmy pomocowe dla sektora wieprzowiny, w tym dla gospodarstw dotkniętych skutkami afrykańskiego pomoru świń.

Źródło: www.minrol.gov.pl / www.agrarheute.com