siew pasowy - rzepak
fot. Rafał Rafalski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontynuuje wypłaty rekompensat za straty spowodowane tegoroczną suszą oraz zaliczek przypadających z tytułu płatności bezpośrednich 2018.

ARiMR donosi, że na dzień 22 października 2018 roku, około jedna trzecia rolników ubiegających się o przyznanie pomocy suszowej, otrzymała należne pieniądze.

Do tej pory, do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ponad 238 tysięcy wniosków na łączną kwotę wynoszącą blisko 1,49 miliarda złotych. 

Proces przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy suszowej zakończy się wraz z końcem października.

Do końca listopada wypłacane będą natomiast zaliczki dopłat bezpośrednich, które od dnia 16 października sukcesywnie trafiają na konta rolników. W pierwszej kolejności pieniądze trafiają do gospodarstw, które doznały strat w wyniku suszy oraz w których doszło do wybuchu ogniska afrykańskiego pomoru świń.

ARiMR twierdzi, że w pierwszych pięciu dniach wypłaty 70-procentowych zaliczek, pieniądze w łącznej sumie 964 mln zł otrzymało około 365 tys. rolników.

Oznacza to, że na pieniądze oczekuje jeszcze około miliona rolników, którzy złożyli w tym roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich. Agencja twierdzi, że zaliczki na ich koncie powinny pojawić się do końca listopada. Od grudnia zostanie natomiast uruchomiony proces wypłaty pozostałych 30% należnych dopłat, który potrwa do czerwca 2019 roku.

Ogólna pula przeznaczona na zaliczki bezpośrednie w roku 2018 to 14,8 mld zł.

ARiMR