jęczmień ozimy - wschody
fot. Fotolia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że Europejski Bank Centralny oficjalnie opublikował kurs wymiany euro, jaki będzie brany pod uwagę, przy ustalaniu wysokości dopłat bezpośrednich za rok 2018.

Kurs wymiany w roku 2018 wyniesie 4,2774 złotego za 1 euro, a całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie w roku 2018 wyniesie 14,8 miliarda złotych.

W projektowanych rozporządzeniach, stawki zostały ustalone na następującej wysokości:

1) Jednolita płatność obszarowa 459,19 zł/ha
2) Płatność za zazielenienie 308,18 zł/ha
3) Płatność dla młodego rolnika 175,62 zł/ha
4) Płatność dodatkowa 178,01 zł/ha
5) Płatność do bydła 293,04 zł/szt.
6) Płatność do krów 373,70 zł/szt.
7) Płatność do owiec 101,39 zł/szt.
8) Płatność do kóz 54,78 zł/szt.
9) Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 721,04 zł/ha
10) Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 360,52 zł/ha
11) Płatność do roślin pastewnych 438,71 zł/ha
12) Płatność do chmielu 2129,87 zł/ha
13) Płatność do ziemniaków skrobiowych 1065,89 zł/ha
14) Płatność do buraków cukrowych 1495,63 zł/ha
15) Płatność do pomidorów 3320,78 zł/ha
16) Płatność do truskawek 1054,35 zł/ha
17) Płatność do lnu 486,12 zł/ha
18) Płatność do konopi włóknistych 235,26 zł/ha
19) Płatność do tytoniu – Virginia 3,50 zł/kg
20) Płatność do tytoniu – pozostały tytoń 2,46 zł/kg

MRiRW

1 KOMENTARZ