kury nioski
fot. Fotolia

Wirus ptasiej grypy dotarł na terytorium Danii. W gospodarstwie utrzymującym 48 tys. ptaków pojawił się odmienny niż do tej pory przypadek zakażenia wirusem grypy ptaków.

W gospodarstwie drobiarskim pojawił się nisko zjadliwy wirus grypy ptaków podtypu H5N1. Zostało to potwierdzone na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w dniu 29 stycznia 2020 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stado kur zostało zlikwidowane. Przypomnijmy, że Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) od 2006 roku wprowadziła wymóg zgłaszania także wirusów o niskiej zjadliwości (LPAI), ale  tylko dla podtypów: H5 i H7, które budzą największe obawy epizootyczne.

Sprawia to, że podtypy LPAI H5 i H7 podlegają kontroli i zwalczaniu zgodnie z przepisami unijnego prawa i istnieje obowiązek raportowania ich występowania do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt

Źródło: www.kipdip.org.pl