gorczyca jako międzyplon
fot. Krzysztof Przepióra

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem, aby rolnicy gospodarujący na obszarach objętych suszą rolniczą, zostali zwolnieni z obowiązku wysiewu poplonów w ramach praktyki zazieleniania.

Izby rolnicze argumentują swój wniosek faktem występowania na terytorium Polski suszy rolniczej i uważają, że poplony wysiane w takich warunkach nie spełnią swojej roli i będą dla rolników jedynie źródłem dodatkowego kosztu.

Z najnowszego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa ? Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG) z siedzibą w Puławach za okres od 21 maja do 20 lipca 2019 roku wynika, że w Polsce wciąż powiększa się obszar objęty suszą rolniczą.

Aktualnie susza została stwierdzona na terenie wszystkich województw za wyjątkiem województwa małopolskiego i obejmuje obecnie 1692 gminy w Polsce, co stanowi 68,31% powierzchni kraju.

KRIR