trzoda chlewna
fot. Fotolia

Afrykański pomór świń i masowy wybijanie zwierząt oraz zaprzestawanie hodowli w związku z niekorzystną sytuacją cenową sprawiło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy (porównując okres od czerwca 2018 do czerwca 2019) pogłowie świń w Polsce zmniejszyło się 8,9%. W praktyce oznacza to, że na przestrzeni roku w polskich gospodarstwach zaprzestano chowu ponad miliona świń.

Spadek pogłowia wystąpił we wszystkich grupach hodowlanych trzody chlewnej. Szczególne spadki zauważalne były w przypadku loch oraz loch prośnych. Grupy te zmniejszyły się odpowiednio o 13,3 oraz 9,1%. Najliczniejszą grupą produkcyjną w czerwcu 2019 roku były warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg, których udział w pogłowiu trzody chlewnej w Polsce stanowił 28,2%.

W okresie styczeń – czerwiec 2019 zmniejszył się także import żywej trzody chlewnej, który był o 12,7% niższy niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Największe pogłowie trzody chlewnej w badanym okresie miało województwo wielkopolskie (36,3%), łódzkie (10,4%) i mazowieckie (10,3%). Najmniejsze (1,2%) ? lubuskie, podkarpackie i małopolskie.

W I półroczu 2019 roku przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 4,95 zł i była o 10,4 % wyższa od rejestrowanej w I półroczu 2018 roku i wnikała w dużej mierze ze zmniejszonej podaży wieprzowiny.

GUS