fot. MRiRW

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki był przedstawicielem Polski podczas posiedzenia Rady ministrów Unii Europejskiej ds. rolnictwa i rybołówstwa AGRIFISH.

W swoim wystąpieniu, Zarudzki przedstawił stanowisko Polski w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, cen cukru na rynku unijnym oraz walki z wirusem afrykańskiego pomoru świń.

Zdaniem Zarudzkiego, większe ambicje środowiskowo-klimatyczne, jakie stawia przed sobą WPR wymagają zachowania co najmniej dotychczasowego sposobu finansowania, aby móc zachować równowagę pomiędzy realizowanymi zadaniami, a dostępnymi środkami.

Zarudzki poinformował, że Polska oczekuje również, aby nowy mechanizm wdrożeniowy pozwolił lepiej i efektywniej wykorzystać oraz dopasować instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej do warunków i potrzeb danego kraju. Oznacza to, że przepisy w sprawie krajowych planów strategicznych powinny:

? możliwie najmocniej zmierzać do uproszczenia polityki

? zagwarantować równe warunki konkurencjia co za tym idzie równe dopłaty bezpośrednie we wszystkich państwach

? zapewnić ciągłość unijnego finansowania, w tym wypłat dla rolników

Ryszard Zarudzki zakomunikował także, że w związku z pogarszającą się sytuacją cenową na unijnym rynku cukru, Polska proponuje zastosowanie jednego z instrumentów wsparcia tego rynku, np. poprzez prywatne przechowywanie cukru. Jednocześnie Polska poparła wniosek Włoch w sprawie uruchomienia mechanizmów stabilizujących rynek cukru w Unii Europejskiej.

Podsekretarz stanu poinformował, że Polska oczekuje także, aby ograniczenia i bariery w handlu wewnątrzunijnym w związku z pojawieniem się wirusa afrykańskiego pomoru świń były nakładane zgodnie z przyjętymi jednolitymi zasadami. Zdaniem Polski, jednolite środki kontroli choroby na obszarach, w których się pojawiła, mogą zminimalizować ryzyko jej dalszego rozprzestrzeniania się.

Polska poparła także podejście w myśl którego państwa członkowskie nie powinny wprowadzać dodatkowych, nieuzasadnionych restrykcji wobec państw, w których pojawiło się ASF.

MRiRW