bydło mięsne - limousine
fot. Fotolia

Tegoroczna susza może przynieść poważne konsekwencje dla rolników specjalizujących się w hodowli bydła.

Przedstawiciele Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka wspierani przez Krajową Radę Izb Rolniczych i Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, poinformowali podczas konferencji prasowej, że z powodu suszy zabraknie pasz objętościowych dla bydła, co na pewno przełoży się na odczuwalne dla hodowców straty, dlatego powinni oni otrzymać należną pomoc.

Prezydent PFHBiPM, Leszek Hądzlik uważa, że gospodarstwa zajmujące się hodowlą zwierząt, zazwyczaj nie są w stanie wykazać odpowiedniej wielkości strat, aby ubiegać się o wsparcie ze strony państwa. Pomoc przysługuje bowiem rolnikom, którzy ponieśli straty na poziomie 30% z całej produkcji rolniczej, a nie tylko jednego sektora.

Wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Krzysztof Banach zaapelował w tym celu do rządu i Komisji Europejskiej, aby pomoc dla rolników związana z wystąpieniem suszy rolniczej była przyznawana nie tylko w odniesieniu do produkcji roślinnej, ale także do sztuk zwierząt.

Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych stwierdził natomiast, że rolnicy powinni składać wnioski suszowe i zapraszać do siebie komisje szacujące straty, nawet gdy straty są niewielkie. 

Szmulewicz twierdzi, że producenci bydła powinni wziąć pod uwagę fakt, że nie wiadomo, jak będzie kształtować się sytuacja pogodowa w kolejnych miesiącach, a zebranie informacji o stratach wywołanych suszą pozwoli ministrowi rolnictwa rozmawiać w Brukseli na temat pomocy z budżetu Unii Europejskiej.

W celu otrzymania wsparcia, prezydent PFHBiPM, Leszek Hądzlik, skierował pismo do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Poniżej jego fragment:

? Naszym zdaniem bardzo zasadne jest wprowadzenie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla hodowców bydła i producentów mleka. Ta pomoc powinna być adresowana do hodowców wg kryterium ilościowego posiadanego przez nich bydła. Hodowcy bydła i producenci mleka są gotowi do rozmów z panem ministrem w tej sprawie, a także deklarują udział w pracach nad kształtem tej pomocy. Ponieważ susza rolnicza występuje w wielu rejonach Unii Europejskiej, uważamy, że zasadnym byłoby podniesienie powyższego na forum ministrów rolnictwa Unii Europejskiej.

? Obecne straty w uprawach odbiją się na opłacalności produkcji mleka i chowu bydła nie tylko w tym roku, ale również w przyszłym, co będzie wiązało się z niemożnością wykarmienia stad bydła. Spadek produkcji mleka w gospodarstwach odbije się z kolei na rentowności działalności spółdzielni mleczarskich i podmiotów przetwarzających mleko.

PFHBiPM