susza kukurydza
fot. Krzysztof Przepióra

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w dniu 26 września 2019 roku, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski oficjalnie ogłosi termin składania wniosków dla poszkodowanych w roku bieżącym w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Na mocy obowiązujących przepisów, na wsparcie finansowe mogą liczyć rolnicy posiadający uprawy, na których szkody poniesione w wyniku klęsk żywiołowych szkody wyniosły co najmniej 30%.

Stawki pomocy w ramach pomocy suszowej będą zróżnicowane i przewiduje się, że będą wynosić:

1) 1000 zł za hektar powierzchni uprawy w przypadku rolników, którzy w wyniku klęsk żywiołowych ponieśli straty przekraczające 70% danej uprawy, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej.

2) 500 zł za hektar powierzchni uprawy w przypadku rolników, którzy w wyniku klęsk żywiołowych ponieśli straty obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej.

3) 500 zł za hektar powierzchni powierzchni wieloletnich użytków zielonych w przypadku rolników, którzy w wyniku klęsk żywiołowych ponieśli straty obejmujące co najmniej 70% danej uprawy i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej.

4) 250 zł za hektar powierzchni wieloletnich użytków zielonych w przypadku rolników, którzy w wyniku klęsk żywiołowych ponieśli straty obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej.

Wypłata pomocy będzie realizowana jako pomoc ?wyłączeniowa? dla gospodarstw rolnych, gdzie straty w dochodach wyniosą powyżej 30% średniej produkcji rolnej z trzech poprzednich lat lub trzech z pięciu lat po odjęciu wartości najwyższej i najniżej  albo w formule pomocy de minimis, jeżeli straty w dochodach będą wynosić nie więcej niż 30% średniej produkcji rolnej danego gospodarstwa rolnego.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

MRiRW