warchlaki
fot. Fotolia

Po likwidacji stada w związku z wystąpieniem w gospodarstwie choroby afrykańskiego pomoru świń, większość hodowców trzody chlewnej decyduje się na zmianę profilu funkcjonowania gospodarstwa.

Nie brakuje jednak rolników, którzy po przymusowej likwidacji stada, planują wrócić do hodowli świń.

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej przedstawił kroki, jakie należy podjąć w przypadku odbudowy stada trzody chlewnej. Szczegółowe informacje znajdują się natomiast § 14 rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.2015 poz. 754).

Obsadzenie chlewni zwierzętami, powinno nastąpić po upływie 40 dni od dnia ukończenia czyszczenia i odkażania i może odbywać się na dwa sposoby:

? umieszczenie w chlewni świń wskaźnikowych, które zostały wcześniej przebadane z wynikiem ujemnym na obecność przeciwciał pochodzących z gospodarstw nieobjętych ograniczeniami związanymi z afrykańskim pomorem świń.

? założenie hodowli od podstaw i całkowite odnowienie stada. Świnie muszą pochodzić z gospodarstw nie objętych ograniczeniami związanymi z afrykańskim pomorem świń. Czas obsadzania wszystkich zwierząt w chlewni nie może przekroczyć 20 dni.

W obu przypadkach, gospodarstwo w którym ponownie pojawiły się świnie, przechodzi szczegółową kontrolę. Po upływie 45 dni od daty ponownego pojawienia się trzody chlewnej w gospodarstwie, powiatowy lekarz weterynarii zobligowany jest pobrać próbki i przeprowadzić szczegółowe badania na obecność przeciwciał wirusa choroby w organizmie zwierząt. Pełne ponowne umieszczenie świń w gospodarstwie jest możliwe, jeżeli badania nie wykażą u żadnej ze świń przeciwciał wirusa ASF.

Istnieje możliwość odstąpienia od powyższej procedury przez powiatowego lekarza weterynarii, jeżeli od dnia ukończenia czyszczenia i odkażania gospodarstwa minęło 6 miesięcy.

KZP-PTCh