Jan Krzysztof Ardanowski - europejskie forum rolnicze
fot. MRiRW

W miniony weekend w Jasionce odbyło się Europejskie Forum Rolnicze, którego przewodnim tematem była przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej.

W spotkaniu udział wziął minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski oraz komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa, Phil Hogan.

Według ministra rolnictwa, cele Polski oraz założenie WPR przedstawione przez komisarza Hogana są bardzo zbieżne.

? Wspólna Polityka Rolna, które jest przedstawiana przez Phila Hogana, jest bardzo zbieżna z naszym spojrzeniem na WPR ? powiedział Ardanowski.

? Generalnie istnieją pewne rozbieżności pomiędzy poszczególnymi krajami, dlatego nie jest łatwo wypracować kompromis. Głównym problemem jest wielkość budżetu, a ciężko jest mówić o nowych funkcjach dla obszarów wiejskich i rolnictwa, jak nie będzie na to pieniędzy. Aspekt ten ma także pływ na działania polskiego rządu. Komisarz Hogan jest jednak dobrym negocjatorem i na pewno uda mu się znaleźć rozwiązanie, które zadowoli wszystkie kraje ? powiedział Ardanowski.

? Wspólna Polityka Rolna zakłada ograniczenie płatności bezpośrednich dla największych, wysokotowarowych gospodarstw. Zgadzamy się, że środki te powinny służyć wparciu mniejszych gospodarstw, które będą realizować nowe cele wspólnotowej polityki rolnej. Jest to podejście popierane przez większość krajów unijnych.

MRiRW