byk limousine
fot. Fotolia

Polska prowadzi rozmowy z Białorusią na temat rozbudowy aktualnej współpracy w dziedzinie rolnictwa. W minionym tygodniu w Mińsku odbyło się VII posiedzenie polsko-białoruskiej grupy roboczej dotyczącej kooperacji w sektorze rolnym.

Aktualnie istnieją pewne ograniczenia w eksporcie niektórych polskich towarów rolno-spożywczych na Białoruś. Polska oczkuje między innymi większego dostępu na białoruskim rynku dla produktów pochodzenia zwierzęcego ? zwłaszcza wołowiny i wieprzowiny oraz produktów pochodzenia roślinnego ? przede wszystkim materiału rozmnożeniowego.

Przypomnijmy, że Białoruś zatwierdziła niedawno wzory świadectw zdrowia dla nasienia buhajów oraz bydła hodowlanego i użytkowego pochodzącego z Polski, co zwiększa szansę na dalszy rozwój polskiego eksportu.

Oba kraje wyraziły również chęć współpracy na szczeblu ministerialnym i eksperckim, zwłaszcza w kontekście nasiennictwa oraz genotypowania bydła.

W ramach współpracy należy spodziewać się również stopniowego wzrostu obecności firm białoruskich na targach rolniczych w Polsce.

Kolejne posiedzenie grupy roboczej planowane jest w 2019 roku i odbędzie się ono w Polsce.

MRiRW