Bronowanie ? rola i termin wykonywania zabiegu
fot. Fotolia

Bronowanie jest zabiegiem uprawowym, który wykonywany jest broną ? zazwyczaj talerzową lub zębową. Podstawowym celem bronowania jest zazwyczaj płytkie spulchnienie powierzchniowej warstwy gleby (od 5 cm do 13 cm ? maksymalne zagłębienie talerzy na glebach lekki i średnich) oraz lepsze wymieszanie ścierniska z glebą.

Podczas zabiegu bronowania wykonywanego broną talerzową, talerze są w stanie pociąć resztki pożniwne wraz z rozłogami perzu. Bronowanie jest mniej efektywne w przypadku głęboko zakorzenionych chwastów, niemniej na glebach utrzymanych w dobrej kulturze nie ma przeszkód w jego przeprowadzaniu.

Bronowanie pola pobudza jego aktywność biologiczną

Zabieg bronowania pełni szereg pozytywnych funkcji. Przyczynia się do wyrównania pola po zbiorze i przerwania powierzchniowego parowania gleby oraz sprawia, że nasiona osypane podczas zbioru zaczynają szybciej kiełkować. Następuje przerwanie rozwoju chorób i szkodników. Ponadto użycie brony pomaga w równomiernym rozrzuceniu resztek pożniwnych, dzięki czemu przyspieszony jest ich rozkład. Dodatkowo zabieg bronowania pobudza aktywność biologiczną gleby i stwarza korzystne warunki do wysiewu poplonu.

Bronowanie pola pod siew

Wykorzystanie brony zaleca się przed siewem (wiosną) oraz na polach nieobsianych. Bronowanie wiosną powoduje zwiększenie ilości wody w powierzchniowej warstwie gleby oraz przygotowuje ją do siewu. Rolę wiosną powinno bronować się, gdy jej wilgotność jest optymalna.

Bronowanie roli zbyt wilgotnej powoduje tzw. mazanie się, a zbyt przesuszonej ? rozpylenie i jednoczenie pozostawienie niepokruszonych brył. Z kolei na polach nieobsianych zabieg broną wykonuje się skośnie do kierunku orki. W wielu przypadkach jednorazowy zabieg może być niewystarczający, wtedy należy go wykonać powtórnie na krzyż.

Bronowanie jako czynnik pobudzający krzewienie

Bronowanie broną zębową można wykonać po siewie zbóż jarych ? pierwszy raz po 5-7 dni po zasiewie. Drugie bronowanie zaleca się wykonać w okresie tzw. piórkowania (wschód zbóż), z kolei trzecie gdy utworzy się czwarty liść.

Nie powinno się natomiast wykonywać tego zabiegu od wschodów zbóż do wykształcenia 3-4 liści z uwagi na możliwość uszkodzenia roślin (w tej fazie rozwoju są one dość wrażliwe na wszelkie uszkodzenia mechaniczne) i przerzedzenia plantacji.

Na większości zbóż ozimych (z wyłączeniem żyta) można wykonać zabieg bronowania dwa razy w sezonie wiosennym. Przy czym pierwszy zabieg wykonuje się dość wcześnie, bo tuż po nawożeniu azotowym. Z kolei drugie bronowanie powinno się odbyć maksymalnie po 14 dniach od pierwszego zabiegu. Wykonanie zabiegu bronowania na uprawach żyta powinno odbywać się w momencie zauważenia na plantacji pleśni śniegowej.

Dobrze wykonany zabieg bronowania zmniejsza ilość wschodzących chwastów, rozkrusza bryły oraz zasypuje bruzdki redliczne, a także miesza nawozy mineralne lub herbicydy z glebą oraz ogranicza występowanie chorób.

Ile kosztuje bronowanie?

W związku ze zmiennymi kosztami paliw, cena bronowania jest elastyczna. To ile kosztuje bronowanie w dużej mierze wynika również z konkurencyjności w danym regionie. W terenach silniej zurbanizowanych, gdzie usługi agrotechniczne są mniej popularne, stawki są najwyższe i mogą sięgać nawet 160 zł za godzinę pracy. W 2019 roku cena bronowania w zależności od regionu oscylowała na poziomie 115-160 zł/h.

Źródło: www.mojarola.pl