dopłaty bezpośrednie
fot. Fotolia

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych uważa, że płatności na poczet dopłat bezpośrednich powinny trafiać na konta rolników najpóźniej 31 stycznia danego roku.

Krajowa Rada Izb Rolniczych poinformowała, że otrzymuje liczne sygnały od rolników, którzy nie otrzymali jeszcze wypłaty płatności bezpośrednich za rok 2019.

W związku z tym KRIR zwróciło się Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o przyspieszenie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaty dopłat bezpośrednich niezależnie od tego, czy zostały przeprowadzone kontrole w tych gospodarstwach.

Jak informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych, często zdarzają się sytuację, że wypłaty zaliczek dla gospodarstw, które zostały wytypowane do kontroli zostają wstrzymane. W związku z tym zarząd KRIR zawnioskował, aby gospodarstwa kontrolowane w danym roku miały zagwarantowane prawo do wypłaty 50% płatności.

Ponadto KRIR zawnioskowało, aby po wyliczeniu kwoty płatności przez ARiMR, rolnicy otrzymywali informację, jaka kwota będzie im wypłacona w danym roku.

Źródło: www.krir.pl