fot. MojaRola.pl

Na podstawie ustawy z marca 2016 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wszyscy rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach bydło, owce, kozy oraz trzodę chlewną, zobowiązani są, aby raz w roku sporządzić spis zwierząt i dostarczyć go w terminie do 31 grudnia do powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na mocy obowiązujących przepisów, raport dotyczący liczby zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, powinien zostać przekazany właściwemu organowi w terminie 7 dni od jego przeprowadzenia.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych poinformował jednak, że na wniosek na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zniesienie tego obowiązku dla gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła.

KRIR poinformował, że w odpowiedzi na przedstawiony wniosek, resort rolnictwa poinformował o trwających obecnie pracach nad projektem ustawy o zmianie w ustawie o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, na mocy których obowiązek dokonywania spisu zostałby zdjęty z właścicieli bydła.

Obowiązek dokonywania spisu zwierząt gospodarskich został wprowadzony w 2016 roku.

Źródło: KRIR