susza w kukurydzy
fot. Krzysztof Przepióra

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa ? Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG) opublikował kolejny raport dotyczący suszy rolniczej w Polsce. Tym razem obejmuje on okres od 11 lipca do 10 września 2019.

W porównaniu z poprzednim raportem za okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 roku, obszar objęty suszą zmniejszył się. Aktualnie susza rolnicza występuje na terenie województwa Lubuskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego, Pomorskiego, Dolnośląskiego i Warmińsko-mazurskiego.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla Polski w porównaniu z poprzednim raportem uległa zmniejszeniu i wynosi aktualnie -54 mm.

W dalszym ciągu największy deficyt wodny występuje na terenie Pojezierza Lubuskiego, gdzie wartości KBW mieszczą się w przedziale od -140 do -179 mm. Deficyt wodny na poziomie od -120 do -149 mm występuje z kolei na obszarze Pojezierza Wielkopolskiego, na Kujawach, w północnej części Polesia Lubelskiego oraz we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego.

W monitorowanym okresie największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw kukurydzy na kiszonkę.

IUNG