bydło mięsne - limousine
fot. Fotolia

Zapewnienie dobrostanu oraz odpowiednio zbilansowanych dawek pokarmowych, warunkują opłacalność hodowli bydła mięsnego.

Pasze objętościowe mają fundamentalne znaczenie w opasie bydła mięsnego, ponieważ na ich podstawie możemy opracować odpowiednią strategię żywienia. Podczas ustalania rodzaju oraz ilości zadawanej paszy treściwej, trzeba wziąć pod uwagę również takie aspekty jak wiek zwierzęcia oraz jego potrzeby energetyczno-białkowe. 

Jeżeli podstawą w żywieniu bydła będzie sianokiszonka czy pasza uzyskiwana z pastwiska, wówczas podawanie dużej ilości białka w paszy treściwej nie będzie konieczne. W przypadku, kiedy podstawą paszy objętościowej będzie kiszonka kukurydziana, wówczas zwierzęta będą potrzebować większej ilości białka pozyskiwanego wraz z paszą treściwą.

Jak widać chów bydła mięsnego jest ściśle powiązany z produkcją pasz objętościowych. Trzeba jednak pamiętać, że aby zwierzęta chętnie pobierały zadawaną dawkę pokarmową, musi być ona odpowiedniej jakości. 

Czerwiec jest miesiącem, w którym producenci bydła przystępują do zbioru pasz objętościowych – zarówno w formie suchej, jak i soczystej. 

Pasze w formie suchej to przede wszystkim trawy uzyskiwane z produkcji polowej. Zdarza się, że są one skarmiane bezpośrednio po zbiorze jako pasza soczysta, ale najczęściej są one poddawane procesom konserwacji i podawane zimą, kiedy nie ma dostępu do świeżych roślin. W przypadku traw, zwartość składników odżywczych jest zależna od fazy rozwojowej roślin, dlatego istotne jest zbieranie paszy w odpowiednim czasie.

Pasze soczyste są natomiast podstawą diety w okresie wiosenno-letnim. Mogą one pochodzić z trwałych użytków zielonych, czyli pastwisk i łąk oraz gruntów obsiewanych różnymi gatunkami roślin, tak jak chociażby koniczyna czy lucerna. Cechą charakterystyczną zielonek jest to, że zawierają one od 70-85% zawartości wody.

Jeżeli pasze objętościowe są zebrane i przetwarzane we właściwy sposób, wówczas możliwe jest uzyskanie paszy o dużej wartości odżywczej, cechującej się wysoką smakowitością, która jest chętnie pobierana przez zwierzęta. Wysoka jakość paszy pozwala także na eliminowanie problemów zdrowotnych bydła, które mogą pojawiać się w przypadku skarmiania pasz o wątpliwej jakości.

Wysoka koncentracja energii i wartości odżywczej oraz jakość sanitarno-higieniczna powinna być zatem mottem przewodnim każdego hodowcy bydła – nie tylko mięsnego.

Źródło: Moja Rola