warchlaki
fot. Fotolia

Ostatnie tygodnie to wzmożone występowanie wirusa afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach zajmujących się hodowlą świń.

Łącznie potwierdzono już 124 przypadki występowania choroby w Polsce, z czego 20 w roku 2018.

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej z niepokojem obserwuje sytuację, jaka ma miejsce w Polsce. Związek uważa, że niezwłoczna kontrola przestrzegania zasad bioasekuracji na terenie całego kraju, połączona ze wskazaniem błędów i wyznaczeniem terminu ich usunięcia jest niezbędna, aby mieć szansę na opanowanie problemu ASF.

KZP-PTCh ubolewa nad faktem, że program wprowadzenia bioasekuracji w Polsce został rozłożony na okres 4 lat, ponieważ liczba ognisk choroby będzie systematycznie wzrastać ze względu na coraz większe zagęszczenie trzody chlewnej w kierunku zachodnim.

Województwo wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i łódzkie odpowiada aż za 67% całej produkcji świń w Polsce, a zagęszczenie zwierząt w tych regionach na 100 hektarów wynosi 143 sztuki w województwie wielkopolskim, 73 w kujawsko-pomorskim i 66 w województwie łódzkim.

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej twierdzi, że przedostanie się choroby do tych województw może sprawić, że choroby nie uda się już opanować, dlatego perlustracja wprowadzenia zasad bioasekuracji powinna być priorytetem polskiego rządu.

KZP-PTCh