uprawa - podtopienia
fot. Krzysztof Przepióra

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że rolnicy, którzy w 2017 roku doznali strat w swoich gospodarstwach wynikających z huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, będą mieć możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej.

Wnioski przyjmowane będą przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 13.11 – 27.11.2018. Pomoc nie będzie przysługiwać producentom rolnym, którzy otrzymali już taką pomoc.

Stawki pomocy wypłacane przez ARiMR wynosić będą:

1000 zł na każdy hektar powierzchni upraw rolnych, na którym szkody spowodowane wystąpieniem w 2017 roku huraganu, gradu lub deszczu nawalnego objęły co najmniej 70% danej uprawy lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach lub tunelach foliowych.

500 zł na każdy hektar powierzchni upraw rolnych, na którym szkody spowodowane wystąpieniem w 2017 roku huraganu, gradu lub deszczu nawalnego objęły mniej niż 70% danej uprawy lub szkody powstały na powierzchni poniżej 70% upraw w szklarniach lub tunelach foliowych.

MRiRW poinformowało, że kwota wsparcia będzie mogła ulec pomniejszeniu o 50% jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych z tytułu co najmniej jednego z następujących ryzyk:

– gradu

– suszy

– deszczu nawalnego

– ujemnych skutków przezimowania

– przymrozków wiosennych

– hurganu

–  powodzi

– pioruna

– obsunięcia się ziemi lub lawiny

MRiRW