nawożenie azotem 1 marzec
fot. Fotolia

Od lipca 2018 roku w Polsce obowiązuje ?Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu?, na mocy którego stosowanie nawozów może odbywać się wyłącznie we wskazanych terminach.

Na mocy obowiązujących przepisów, terytorium całej Polski traktowane jest jako Obszary Szczególnie Narażone, gdzie w zależności od regionu stosowanie nawozów azotowych możliwe jest jesienią do 15, 20 lub 25 października, a po zimie dopiero od 1 marca.

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o niezadowoleniu rolników z braku możliwości przeprowadzenia wiosennego nawożenia azotem w terminie poprzedzającym datę 1 marca.

W większości regionów Polski zima przebiegała łagodnie, a wiosenne temperatury w ostatnich kilku dniach sprawiły, że rośliny rozpoczęły już wiosenną wegetację, która wymaga zasilenia upraw składnikami pokarmowymi.

Ze względu na obowiązujące przepisy nie było to możliwe, a oficjalne rozpoczęcie prac związanych z wiosennym nawożeniem możliwe jest dopiero o dnia dzisiejszego.

Bez względu na to, ze strony rolników istnieje duża potrzeba zmian w tym zakresie, o czym świadczy wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych złożony do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie zmiany terminu stosowania mineralnych nawozów azotowych oraz wprowadzenia od niego odstępstwa.

Moja Rola