fot. MojaRola.pl

Jęczmień jary jest zbożem, który cieszy się dużym zainteresowaniem rolników. W polskich gospodarstwach uprawiane są zarówno odmiany browarne, jak i pastewne. W Polsce niebawem rozpoczną się optymalne terminy siewu jęczmienia jarego, które mają fundamentalny wpływ na uzyskanie wysokich plonów.

Optymalne terminy siewu jęczmienia jarego przypadają w Polsce nieco najpóźniej niż w przypadku innych zbóż jarych. Wynika to z faktu, że jęczmień jary jest zbożem ciepłolubnym, który źle znosi nadmiar wilgoci, dlatego termin, w którym może być on swobodnie wysiewany jest nieco dłuższy.

Przyjmuje się, że optymalne terminy siewu jęczmienia jarego przypadają w momencie, kiedy gleba jest już nieco ogrzana, a temperatura powietrza waha się w okolicach 7-10 stopni Celsjusza.

W zależności od regionu Polski, optymalne terminy siewu jęczmienia jarego przypadają pomiędzy 15 marca ? 15 kwietnia, co wywołane jest faktem występowania bardzo zróżnicowanego klimatu w Polsce.

Optymalny termin siewu jęczmienia jarego dla zachodniej części Polski przypada pomiędzy 15, a 30 marca. W Polsce centralnej za optymalny termin siewu jęczmienia jarego uważa się okres pomiędzy 20 marca, a 5 kwietnia. W przypadku Polski północno-wschodniej oraz wschodniej za optymalne terminy siewu jęczmienia jarego uważa się okres pomiędzy 30 marca, a 15 kwietnia.

Przestrzeganie optymalnych terminów siewu jęczmienia jarego nie jednak równoznaczne z osiągnięciem wysokich plonów. Jęczmień jary jest zbożem charakteryzującym się krótkim okresem wegetacji, słabym system korzeniowym, słabą zdolnością do przytłumiania chwastów oraz sporą wrażliwością na niedobór oraz nadmiar wody, dlatego w jego uprawie ważne jest także zachowanie odpowiedniego poziomu agrotechniki.

Przestrzeganie powyższych zasad oraz uprawa jęczmienia jarego na dobrych gleb żytnich daje wysokie szanse na uzyskanie satysfakcjonującego plonu.

optymalne terminy siewu jęczmienia jarego

Moja Rola