jęczmień ozimy - wschody
fot. Fotolia

Jęczmień ozimy jest zbożem, który cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Niemalże każdego roku na rynku pojawiają się nowe odmiany, które cechują się wysokim plonowaniem, odpornością na choroby oraz wiosenną suszę.

Jęczmień ozimy jest również gatunkiem, który charakteryzuje się najwcześniejszym dojrzewaniem spośród wszystkich zbóż ozimych, dlatego też musi posiadać optymalne warunki do tego, aby odpowiednio przygotować się do zimy.

Optymalne terminy siewu jęczmienia ozimego mają fundamentalne znaczenie dla uzyskania wysokiego plonu. Jęczmień jest bowiem rośliną niezwykle wrażliwą na termin i ilość wysiewu, a tylko poprzez przestrzeganie kilku podstawowych zasad, możliwe jest osiągnięcie satysfakcjonujących wyników produkcyjnych.

Decydując się na uprawę jęczmienia, trzeba mieć na uwadze, że zbyt wczesny siew może doprowadzić do wybujałości, która nie tylko zmniejsza zimotrwałość, ale prowadzi do większej podatności roślin na choroby, takie jak mączniak prawdziwy.

Z drugiej strony ? jeżeli siew zostanie przeprowadzony zbyt późno, wówczas rośliny nie zdążą wykształcić odpowiedniego systemu korzeniowego i zahartować się przed zimą, co może doprowadzić do ich wymarznięcia.

Konieczne jest zatem znalezienie odpowiedniego rozwiązania, a takim bez wątpienia jest przestrzeganie optymalnych terminów siewu jęczmienia ozimego, bądź w miarę możliwości dopasowanie się do nich.

Przyjmuje się, że optymalne terminy siewu jęczmienia ozimego przypadają we wschodniej części Polski pomiędzy 10-15 września. Jeżeli chodzi o Polskę centralną, zazwyczaj jest to okres pomiędzy 12-18 września, a w Polsce zachodniej pomiędzy 20-25 września.

Powyższe terminy są jednak tylko i wyłącznie orientacyjne, aczkolwiek dają największe szanse na powodzenie w uprawie. Ze względu na fakt, że Polska jest krajem dość mocno zróżnicowanym pod względem klimatycznym, akceptowalne jest przesunięcie terminu siewu maksymalnie od 1-2 tygodni w stosunku do zalecanego w regionie.

Warto pamiętać, że decyzja o siewie jęczmienia ozimego powinna zostać podjęta z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ jest to roślina, która powinna być siana w odpowiednio odleżałą glebę, ponieważ jej osiadanie już po wschodach może powodować rozrywanie korzeni i odsłanianie węzłów krzewienia, co osłabia zimotrwałość.

Optymalne terminy siewu jęczmienia ozimego w ujęciu graficznym:

Optymalne terminy siewu rzepaku ozimego

Moja Rola