fot. Krzysztof Przepióra

Żyto ozime jest jest zbożem, które jest bardzo wrażliwe na terminy wysiewu, dlatego w przypadku tego gatunku zachowanie optymalnych terminów siewu ma fundamentalne znaczenie dla uzyskania wysokiego plonu.

Żyto krzewi się wyłącznie jesienią

Optymalne terminy siewu żyta ozimego to takie, które zagwarantują roślinom rozwój do fazy pełni krzewienia (BBCH25) przed spoczynkiem zimowym. Wynika to z faktu, że żyto ozime odznacza się bardzo silną reakcją na zjawisko fotoperiodyzmu, czyli długości dnia.

Żyto jest rośliną, która krzewi się przede wszystkim jesienią, a wiosną bardzo szybko przechodzi do fazy strzelania w źdźbło, dlatego wiosną nie jest w stanie wytworzyć już dodatkowych pędów bocznych. Późny termin można częściowo zrekompensować poprzez zwiększanie normy wysiewu, ale wiosenne ?dokrzewienie? jak w przypadku pszenicy ozimej, nie jest możliwe.

Jaki termin siewu żyta jest optymalny?

Za optymalny termin siewu można uznać moment, kiedy żyto ma do dyspozycji około 50 dni na odpowiednie przygotowanie się do nadejścia niskich temperatur. Celem minimum jest natomiast rozpoczęcie procesu krzewienia przed przejściem w stan zimowego spoczynku.

Decydując się na uprawę żyta ozimego, trzeba mieć na uwadze, że zbyt wczesny siew oraz ciepła i wilgotna jesień może doprowadzić do wybujałości roślin. Wówczas zalecane jest wykonanie oprysku preparatem fungicydowym przed spoczynkiem zimowym, w celu ochrony przed chorobami, takimi jak pleśń śniegowa.

Ze względu na fakt, że Polska jest krajem dość mocno zróżnicowanym pod względem klimatycznym, dla poszczególnych regionów optymalne terminy siewu żyta ozimego przypadają w innym okresie.

Przyjmuje się, że optymalne terminy siewu żyta ozimego przypadają we wschodniej części Polski pomiędzy 5-15 września. Jeżeli chodzi o Polskę centralną, zazwyczaj jest to okres pomiędzy 10-25 września, a w Polsce zachodniej pomiędzy 20 września, a 5 października.

Optymalne terminy siewu żyta ozimego

Źródło: www.mojarola.pl