fot. Fotolia

Temat ASF był jednym z głównych tematów podczas narady wojewódzkich lekarzy weterynarii, która odbyła się w środę w Gniewie. Spotkanie prowadził główny lekarz weterynarii, Bogdan Konopka, a w dyskusji uczestniczył między innymi minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski.

Podczas spotkania poruszono problemy związane z unieszkodliwianiem zwierząt, padłych lub zabitych w ramach zwalczania ognisk ASF oraz zbyt dużej ilości dzików.

Według szefa resortu rolnictwa, kluczowe w walce z wirusem jest podjęcie działań zmierzających do upowszechniania zasad bioasekuracji.

Ponadto minister Ardanowski zauważył, że choroba została zamknięta na ograniczonym obszarze, ale bardzo liczna populacja dzików sprawia, że walka z wirusem afrykańskiego pomoru świń jest mocno utrudniona.

Minister Ardanowski podkreślił także, że problem ASF jest problemem globalnym i w takim kontekście należy go rozpatrywać.

MRiRW