susza rolnicza 2019 kukurydza
fot. Krzysztof Przepióra

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 3 października rozpoczęła przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy suszowej w 2019 roku.

Oprócz rolników, którzy doznali strat w wyniku suszy, wnioski składać mogą producenci rolni, którzy w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi doznali strat wynoszących co najmniej 30% danej uprawy.

Wnioski dotyczące pomocy suszowej 2019 należy składać do dnia października 2019 roku do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Do składanych wniosków o pomoc suszową 2019 należy dołączyć także inne dokumenty ? między innymi kopię protokołu oszacowania szkód.

Dokładne warunki przyznawania pomocy suszowej można znaleźć tutaj: 

Wnioski o pomoc suszową prawdopodobnie od 3 października

ARiMR