susza rolnicza 2019 kukurydza
fot. Krzysztof Przepióra

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w oficjalnym komunikacie, że rolnicy będą mogli liczyć na dodatkowe środki finansowe przyznawane w ramach tzw. pomocy suszowej w 2019 roku.

Przypomnijmy, że o pomoc suszową mogli ubiegać się rolnicy, którzy doznali strat  w swoich uprawach w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, huraganu, przymrozku lub powodzi.

W rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, o wsparcie finansowe mogli ubiegać się rolnicy, w gospodarstwie których szkody powstałe na powierzchni uprawy wyniosły co najmniej 30% danej uprawy.

Dotychczas w ramach pomocy suszowej, rolnicy otrzymali ponad 500 mln zł. Na mocy przyjętej dziś uchwały, rząd przeznaczy dodatkowo 143,3 mln zł na wsparcie dla rolników.

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dodatkowe środki zapewnią pomoc poszkodowanym:

? producenci, którzy ponieśli największe straty, tzn. ponad 70 proc., otrzymają 1000 zł na ha,
? w przypadku szkód w uprawach na poziomie 30?70 proc. wsparcie wyniesie 500 zł do ha lub 250 zł do ha.

Źródło: www.minrol.gov.pl