susza 2018
fot. Krzysztof Przepióra

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji od 3 października 2019 roku przyjmuje od rolników wnioski o przyznanie wsparcia w ramach tzw. pomocy suszowej, o którą mogą ubiegać się rolnicy, którzy doznali strat w wyniku tegorocznej suszy, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, przymrozku lub huraganu.

Do piątku 11 października do siedziby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ponad 90 tys. wniosków o przyznanie wsparcia.

ARiMR poinformowało również, że do dnia 11 października, na konta rolników przelano również wsparcie w wysokości ponad 180 mln zł.

Wnioski o przyznanie pomocy suszowej w 2019 roku można składać do 31 października.

MRiRW