wapnowanie gleb
fot. Krzysztof Przepióra

10 maja Ministerstwo Środowiska wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oficjalnie ogłosiło realizację programu: ?Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie?, którego celem jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych.

Krajowa Rada Izb Rolniczych była jednym z głównych zwolenników takiego działania i od wielu lat wnioskowała o wznowienie dopłat do wapnowania gleb, przedstawiając argumenty uzasadniające konieczność odkwaszania gleb oraz poprawiania struktury również w kontekście ochrony środowiska.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wyraził gotowość izb do realizacji programu wapnowania gleb i wniósł do Ministra Rolnictwa, aby został on przekazany izbom jako zadanie zlecone.

Projekt wapnowania gleb w Polsce może zostać przekazany poprzez odpowiednie ustawy lub podstawie porozumień z właściwymi organami administracji rządowej, w sprawach dotyczących rolnictwa.

KRIR