fot. www.mojarola.pl

Rdza kukurydzy jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób zagrażających plantacji. Wywoływana jest przez grzyb Puccinia sorghi Schwein. Pasożyt ten atakując roślinę uwalniając toksyny, które niszczą tkanki kukurydzy, dostarczając swoim komórkom ważne składniki odżywcze.

Do źródeł infekcji zaliczamy resztki pożniwne, zakażoną glebę oraz zarodniki pochodzące z żywiciela pośredniego ? szczawika (Oxalis spp.).

Puccinia sorghi jest gatunkiem dwudomowym. Gospodarzem pośrednim (wiosennym) są chwasty szczawikowate np. szczawik żółty (Oxalis stricta), natomiast głównym sorgo i kukurydza. Pasożyt wywołujący rdzę kukurydzy zimuje jako teliospory (zarodniki przetrwalnikujące).

Wiosną kiełkują one w przedgrzybnię, na której wytwarzane są bazydiospory, zdolne do infekcji żywiciela pośredniego. Na wierzchniej stronie liści szczawiku powstają spermogonia ze spermacjami, na dolnej ? ecja z ecjosporami. To właśnie te ostatnie przenoszone są wraz z wiatrem na gospodarza głównego ? kukurydzę.

W latach z ciepłą zimą, rdza kukurydzy może rozwijać się z pominięciem żywiciela pośredniego. Wtedy pasożyt zimuje w glebie pod postacią urediniospor, które wiosną dokonują bezpośredniego zakażenia kukurydzy.

Temperatura w granicach 18-20 stopni Celsjusza oraz wysoka wilgotność powietrza (powyżej 95%) są to czynniki, które sprzyjają infekcji rdzy kukurydzy.

Charakterystyczne objawy sugerujące, że w plantacji pojawiła się rdza kukurydzy to poduszeczkowate wydłużone brodawki o wielkości do 2mm. Występują zarówno na wierzchu, jak i pod spodem liści. W momencie silnego porażenia grzyb atakuje również łodygi i liście okrywowe kolb.

Warto wspomnieć, iż niewielkie porażenie pojedynczych liści nie skutkuje obniżeniem plonu, jednakże rośliny silnie zainfekowane charakteryzują się np. słabszym zaziarnieniem kolb.

Prawidłowe zarządzanie uprawą, takie jak np. stosowanie płodozmianu, dokładne i głębokie zaorywanie resztek pożniwnych, unikanie zbyt gęstego siewu, właściwe nawożenie czy stosowanie zdrowego materiału siewnego, może okazać się niewystarczające w zapobieganiu wystąpienia rdzy kukurydzy.

Dlatego też stosowanie fungicydów często jest kluczowe w ochronie kukurydzy przed grzybem Puccinia sorghi. Do środków ochrony roślin, które warto zastosować w walce z rdzą kukurydzy to fungicydy zawierające substancje aktywne tj. piraklostrobina.

Moja Rola