fot. Fotolia

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz powołując się na dane łotewskiego resortu rolnictwa, poinformowało o salmonelli w jajach pochodzących z Ukrainy.

Jak donosi KIPDiP, łotewskie władze zwróciły się w tej sprawie do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zaostrzenie monitoringu jaj pochodzących z  Ukrainy w celu ochrony zdrowia unijnych konsumentów.

Łotwa swoje zarzuty względem Ukrainy podpiera wynikami kontroli przeprowadzonej przez krajowe służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności, która w kilku przypadkach wykazała zanieczyszczenie salmonellą jaj i produktów jajecznych pochodzących z Ukrainy.

Zdaniem Łotwy, Ukraina naruszyła unijne normy bezpieczeństwa żywności, do których przestrzegania jest zobowiązana na mocy umowy handlowej z Unią Europejską.

Jak informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, działania odwetowe podjęła już strona ukraińska, a konkretnie ukraińsko-łotewska spółka Ovostar Europe z siedzibą na Łotwie. Zdaniem Ovostar Europe powyższe informacje są fałszywe, w efekcie czego spółka poinformowała organy ścigania o działaniach łotewskiej strony.

Warto nadmienić, że na dzień dzisiejszy Ukraina jest największym dostawcą jaj w skorupkach i przetworów jajecznych do Unii Europejskiej z grupy tak zwanych państw trzecich. Wpływy Ukrainy jeżeli chodzi o eksport do UE wynoszą 55%.

KIPDIP