fot. Fotolia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w oficjalnym komunikacie o uzyskaniu przez Polskę zgody na eksport produktów rolno-spożywczych na terytorium Singapuru.

Na mocy zawartego porozumienia, Polska będzie mogła eksportować na terytorium Singapuru jaja konsumpcyjne i produkty jajeczne.

Dodatkowo uproszczone zostały zasady dotyczące dostępu do rynku singapurskiego dla przetworów z mięsa (drobiowego, wieprzowego, wołowego) oraz przetworów z jaj poprzez wprowadzenie możliwości zatwierdzania zakładów do eksportu na zasadzie pre-listingu.

Aktualnie trwają prace nad uzgodnieniem odpowiednich wzorów świadectw zdrowia, co umożliwi eksport.

Źródło: www.minrol.gov.pl