maciora z prosiętami
fot. Fotolia

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej ? Polsus zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego z apelem o ochronę populacji loch hodowlanych w Polsce oraz wdrożenie rozwiązań, które sprawią, że hodowcy świń nie będą podejmować drastycznych decyzji, takich jak rezygnacja z hodowli.

Polsus jest zaniepokojony sytuacją w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń, który stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa stad hodowlanych, które stanowią krajowy potencjał hodowlany i są elementem zachowania bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Związek zwraca uwagę, że pomimo dobrej sytuacji cenowej, jaka ma obecnie miejsce w Polsce, rolnicy decydują się na zamykanie hodowli w obawie przed ASF i wprowadzaniem ograniczeń w przemieszczaniu zwierząt, co utrudnia lub blokuje obrót materiałem hodowlanym.

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej ? Polsus jako przykłady wsparcia podaje rekompensatę utraconych przychodów wynikających z utrudnionego zbytu loszek i knurków hodowlanych. Chodzi tu o sytuację, kiedy w związku z utrudnieniami hodowcy zmuszeni są do sprzedaży zwierzęcia hodowlanego jako tucznika.

Polsus zwraca także uwagę, że obecnie wsparcie w postaci subsydiowanych i refundowanych usług polegających na prowadzeniu oceny i ksiąg jest jedynie wsparciem pośrednim i nie jest w stanie zrekompensować braku sprzedaży zwierząt hodowlanych ? loszek i knurków, których produkcja wiąże się z większymi kosztami niż w przypadku tuczników.

Obecnie populacja loch hodowlanych rasy polskiej białej zwisłouchej (PBZ) oscyluje na poziomie 2671 loch, a wielkiej białej polskiej (WBP) na poziomie 1947 loch, co zdaniem związku jest wynikiem, który niewiele odbiega od stanu zagrożenia.

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej ? Polsus przypomina, że rasy PBZ i WBP posiadają bardzo dobre parametry użytkowe pozwalające uzyskać 30 prosiąt od lochy w ciągu roku. Niestety od 2003 roku liczba loch polskiej białej zwisłouchej objętej oceną zmniejszyła się o 83%, a wielkiej białej polskiej o 80%.

Polsus jako przykład cennego wsparcia finansowego podaje program ochrony zasobów genetycznych świń rasy puławskiej, który populacja ze stanu 411 loch w 2003 roku zwiększyła się o ponad 250% i w 2018 roku wyniosła 1456 loch.

Źródło: www.polsus.pl